3333333333 โครงการ Startup Thailand League 2021 ระดับภูมิภาคและรอแข่งขันระดับประเทศต่อไป – คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการ Startup Thailand League 2021 ระดับภูมิภาคและรอแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ทีมจากสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

ทีม TAYAY SOAP HANDMADE

ผลงาน : สบู่สมุนไพรจากธรรมชาติ 100%

นักศึกษาในทีม

  1. นางสาวนริศากรณ์ ขำวิจิตราภรณ์  สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 
  2. นางสาวเกตุวดี ศรีโครต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3
  3. นางสาวพฤกษา ศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา  เปี่ยมงาม / อาจารย์หรรษา สันติวิไลลักษณ์

ทีมจากสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

ทีม Doochord

ผลงาน : แอปพลิเคชันคอร์ดเพลง

 นักศึกษาในทีม 

  1. นางสาว เมสินี เสมาคง สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  2. นาย ธนาธิป พิกุลเงิน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  3. นาย ศิรศักดิ์ น้อยกรัด สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วุฒิศรีเสถี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *