3333333333 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ – คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เพื่อคัดกรองเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดดังแนบ
* หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทำสัญญาจ้างและจ้างงานได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว เท่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *