เพลงประจำคณะวิทยาการจัดการ

เพลงมาร์ช คณะวิทยาการจัดการ
พวกเรา…วิทยาการจัดการ
พวกเราสร้างสรรค์เพื่อความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจรุ่นน้องรุ่นพี่
ด้วยใจเรามีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
พวกเรา…วิทยาการจัดการ
มุ่งมั่นการงานเพื่อวันข้างหน้า
ขนบธรรมเนียมประเพณีเรารักษา
เพื่อวันข้างหน้าเราจะเป็นบัณฑิตที่ดี
* วิทยา…การจัดการ
ชื่อเสียงเรียกขานในนามคณะวิชา
มุ่งมั่นการเรียน กิจกรรมดีเด่นทั่วหน้า
สิ่งที่ได้มาคือความภาคภูมิใจ
พวกเรา..วิทยาการจัดการ
ตราบนานเท่านาน ไม่มีวันด้อยคุณค่า
บัณฑิตที่ดีชื่อนี้จะอยู่คู่ฟ้า
นามคณะวิชา วิทยาการจัดการ (ซ้ำ) *

MS Students (We Got the Wing, We Fly So High)
Artist : พิชญพงศ์ สุ่มนาค, วรพจน์ นากสวาท, เรืองลดา เชื้อบุญมี, อรพรรณ พรหมภักดี, รสนันท์ มากพันธุ์
Writers : อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม
Music : Focus : Allerlei von Nicolai
Arrange : อ.ยรรยงวรกร ทองแย้ม, ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี, ผศ.ธนพร บัวรอด, ดร.ชลธิชา อยู่พ่วง, อ.อรรถพร เลิศอร่ามแสง

Lyrics
….

MS Smart Students, Go together Success together
Come on

ภายใต้ท้องฟ้าที่มีความฝัน มาตะโกนออกไปให้ดังสนั่น
หัวใจพวกเรานั้นแสนดุดัน เพราะที่นี่คือโอกาสสร้างฝัน
ในโลกกว้างใหญ่ ใครใหญ่ไม่รู้ แต่ที่นี่อยู่กันด้วยความมัน
ฝึกคิดปฏิบัติ ต่อยอด สิ่งที่ทำ และนำออกไปใช้ให้โลกสร้างสรรค์

ไม่ต้องเก่งเหมือนใคร แต่หัวใจต้องได้
เพราะความคิดที่เรามี เกินกว่าจะนับได้
สมาร์ทและดูดี นี่ล่ะ จะบอกให้

MS Students We are all right
We got the wing, we fly so high

MS Students, we are So bright
Smarts Student, we are delight
We got the wing, we fly so high
MS Students PSRU nice

MS Smart Students, Go together Success together
Come on

ถ้าอยากจะปลดแอก ก็ต้องแหกความคิด
บิดพลังให้มิด อันลิมิตสุดไมล์
Cheer, cheer !!
ล่องทะเลแก้วมา เดินskเป้าหมาย
ควักไอเดียขึ้นมา สร้างตำนานด้วยใจ

พลังที่เรามี เชื่อดิว่าทำได้
อยากบินขึ้นฟ้า ก็แค่ก้าวออกไป

ด้วยว่าปีกที่เรามี แค่เชื่อว่าจะพาเราบินต่อไปได้
แค่เปิดใจออกมา, Cuz we are nice

MS Students We are all right
We got the wing, we fly so high

MS Students, we are so bright
Smarts Student, we are delight
We got the wing, we fly so high
MS Students PSRU nice

MS Students, we are So bright
Smarts Student, we are delight
We got the wing, we fly so high
MS Students PSRU nice

MS Students, we are So bright
Smarts Student, we are delight
We got the wing, we fly so high
MS Students PSRU nice