วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ (Word)  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ (PDF)  คลิกที่นี่