คำแนะนำ : ขอให้ท่านตรวจสอบการจองใช้ห้องในปฏิทินก่อนทำรายการจองห้อง