ภาพกิจกรรมการทำตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ
อัพโหลด: 27/10/2559, 15:29:42
เปิดติวสอบ กพ. 3 รายวิชา ฟรี! สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด
อัพโหลด: 29/4/2559, 19:28:38
ตารางอ.นิเทศ นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
อัพโหลด: 18/1/2559, 03:28:34
รายละเอียดและใบสมัครโครงการประกวดตราสัญลักษณ์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อัพโหลด: 21/9/2558, 12:24:33
การประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท
อัพโหลด: 12/9/2558, 14:57:49
 
 
แนะนำคณะวิทยาการจัดการ 2558
อัพโหลด: 22/5/2558, 06:24:56
โครงงานขับขี่ปลอดภัย
อัพโหลด: 22/5/2558, 02:05:04
ผลงานโครงงานสสื่อออนไลน์ป้องกันโรคเอดส์
อัพโหลด: 19/5/2558, 05:23:03
 
 
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103