ขอส่งประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
อัพโหลด: 4/7/2560, 04:20:16
แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อัพโหลด: 4/7/2560, 04:17:39
ขอส่งประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
อัพโหลด: 4/7/2560, 04:14:27
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560
อัพโหลด: 4/7/2560, 04:13:53
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0
อัพโหลด: 4/7/2560, 04:13:24
 
   
 
สารคดีประชาสัมพันธ์
อัพโหลด: 28/11/2559, 07:17:34
โครงการสัมมนา "จุดประกายฝัน สร้างสรรค์นิเทศศาสตร์" วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
อัพโหลด: 25/11/2559, 08:25:44
โครงการ "ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนนี้...เพื่อบ้านปากยาง" ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านปากยาง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
อัพโหลด: 22/11/2559, 04:13:51
   
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103