สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อพิจารณาการให้ทุนการศึกษาของอาจารย์ ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 13 กันยายน 2560
อัพโหลด: 13/9/2560, 09:31:33
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ของอาจารย์ ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2560
อัพโหลด: 12/9/2560, 03:18:44
แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา มรพส ภาคปกติ และ ภาค กศ ป ป (เสาร์-อาทิตย์) ประการศึกษา 2560
อัพโหลด: 12/9/2560, 03:07:55
ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาของอาจารย์ ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อัพโหลด: 24/8/2560, 07:13:24
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 10,000 บาท
อัพโหลด: 23/8/2560, 09:32:13
 
   
 
วิ่งกาซาลอง PSRU 2017 BY SAGITTARIUS PHOTO (เกียรติก้อง นาคโสภณ นิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่4)
อัพโหลด: 18/9/2560, 02:31:50
MS GAME PASU 2017 BY SAGITTARIUS PHOTO (เกียรติก้อง นาคโสภณ นิเทศศาสตร์ชั้นปีที่4)
อัพโหลด: 18/9/2560, 02:29:42
สารคดีประชาสัมพันธ์
อัพโหลด: 28/11/2559, 07:17:34
   
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103