วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีที่3 ฉบับที่1 ประจำภาคการศึกษา 1/2560 (สิงหาคม-ธันวาคม)
อัพโหลด: 10/1/2561, 09:39:46
ส่งประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโคตา ประจำปีการศึกษา 2561
อัพโหลด: 10/1/2561, 09:38:49
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพเชิงเงินรางวัลในหัวข้อ หนังสือไม่ใช่กับมุมที่ชอบ My Library My book
อัพโหลด: 10/1/2561, 09:37:39
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนๆ เล่นๆ ก็เป็นอาชีพ ปีการศึกษา 2560
อัพโหลด: 10/1/2561, 09:36:33
นโยบายและแนวปฏิบัติทางวิชาการ (พศ 2560 - 2564)
อัพโหลด: 20/11/2560, 06:41:33
 
   
 
โครงการสัมมนา "กลัวไมค์หรอ ?" วันที่ 11 ตุลาคม 2560
อัพโหลด: 19/10/2560, 04:28:00
ประชาสัมพันธ์ กลัวไมค์หรอ ?
อัพโหลด: 19/10/2560, 04:22:51
บรรยากาศ สัมมนา"Photo Life วิถีคนสร้างภาพ" วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
อัพโหลด: 10/10/2560, 08:48:04
   
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103