ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้โซเชียลอย่างมีสติ"
อัพโหลด: 1/11/2560, 08:11:59
ขอแจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี2560
อัพโหลด: 12/10/2560, 05:16:18
แบบฟอร์มการกรอกโครงการพิเศษนิเทศศาสตร์
อัพโหลด: 5/10/2560, 10:45:43
ขั้นตอนการทำหนังสือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 4 ตุลาคม 2560
อัพโหลด: 4/10/2560, 11:31:18
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเป็นสมาชิกชมรม SE-CLUB
อัพโหลด: 29/9/2560, 16:22:05
 
   
 
โครงการสัมมนา "กลัวไมค์หรอ ?" วันที่ 11 ตุลาคม 2560
อัพโหลด: 19/10/2560, 04:28:00
ประชาสัมพันธ์ กลัวไมค์หรอ ?
อัพโหลด: 19/10/2560, 04:22:51
บรรยากาศ สัมมนา"Photo Life วิถีคนสร้างภาพ" วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
อัพโหลด: 10/10/2560, 08:48:04
   
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103