คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณฯสำนักงานคณะฯ  ห้องปฎิบัติการอาคารพระปกเกล้า บริเวณพื้นที่ชั้น 1 และพื้นที่ใกล้เคียง  อีกทั้งได้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตราการและการเฝ้าระวังเชื้อไวรัส Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *