กิจกรรมจิตอาสาและการพัฒนา Soft Skills

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาและการพัฒนา Soft Skills” ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 800 ที่นั่ง อาคารพิบูลวิชญ์ มรพส.