ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประเพณีเดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง 2566

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการทุกท่านเข้าร่วม ประเพณีเดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง ปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 28)
ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 16.20 น. ณ บริเวณใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬาพระองค์ดำ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว