น้ำดื่มมี อย. ตรา MS พร้อมจำหน่ายแล้วค่ะ

อย.น้ำดื่ม MS พร้อมค่ะ📣
สนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ พร้อมส่งล็อตแรกไม่เกินวันที่ 3 มิถุนายนนี้ แน่นอนค่า🧡

ส่งซื้อได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร คณะวิทยาการจัดการ

รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำงานของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ