ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงแสงสว่างเวทีห้องประชุม 450 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน