ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

📣ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567📣
‼️วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567

📌ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
‼️ตั้งแต่เวลา 08:44-12:15 น.‼️