MS Let’s Talk Ep.1 จุดจุดจุด…ที่สุดใน MS

📌จากคอลัมน์ “ตาสับปะรด” สู่รายการออนไลน์แบบเม้ามอยตามประสาชาว MS ครั้งแรกในรายการ MS Let’s Talk Ep.1 จุดจุดจุด…ที่สุดใน MS🔥🔥🔥

#MSLETsTALK#MSPSRU

Youtube MSPSRU

IG: ms_psru

FB: MS GET SMART

FB:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ฝากติดตามช่อง #MSPSRU ด้วยนะคะ