ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 – สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 – 12.00 น. – สถานที่สอบ ห้อง MS301 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม