ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ไม้ผลัดใบ 2563” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม