ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก PhD รุ่นที่ 2

สนใจอยากพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกิจเชิงลึก. เพิ่มวุฒิปริญญาเอก เพื่ออนาคตที่ดีก้าวหน้ามั่นคง – มาเรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาบริหารธุรกิจ (ปร.ด.) รุ่นที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม กับเรา – เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ทั้งระบบ online และ office ตามความสะดวกของผู้เรียน – คณาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ – รับสมัคร PhD รุ่นที่ 2 จำนวน 10 คน …

ปฏิทินกิจกรรม