การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 (ครั้งที่ 1/2567)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 (ครั้งที่ 1/2567) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการ และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม