การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 (3/2567)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 3/2567) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม