การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 1/2567)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 1/2567) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม