กิจกรรม “วิทยาการShowCase Msโชว์ของ”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จัดกิจกรรม “วิทยาการShowCase Msโชว์ของ”

☑️ การประกวด MS Smart Talent และ MS Smart Poppular

▶ ผลการประกวด MS Smart Talent : นักศึกษาต้นแบบจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์

▶ ผลการประกวดรางวัล MS Smart Poppular : นักศึกษาต้นแบบจากสาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

☑️บูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้ง 10 สาขาวิชา

☑️ การเสวนา “เรียนเรียนสาขานี้…ดีอย่างไร

☑️ กิจกรรมเปิดตัวผู้เข้าประกวด Ms smart boy&Girl

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก

ชมภาพบรรยยากาศกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/12OPdEOSilAtGI0RCOaypkpkJB8b…