กิจกรรม MS Sport Day 2023

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม MS Sport Day 2023
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม MS Sport Day 2023 ณ ศูนย์กีฬาในร่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม