ขอขอบคุณ ทุกๆความสนใจ ของน้องๆนักเรียน ที่มีให้คณะวิทยาการจัดการ

🙏ขอขอบคุณ ทุกๆความสนใจ ของน้องๆนักเรียน ที่มีให้คณะวิทยาการจัดการ🟠

#TCAS67#รอบ1portfolio#DekMS67#MSPSRU