ของขวัญปีใหม่จาก … IDT PSRU

ของขวัญปีใหม่จาก… IDT❤
🛎🛎บริการตรวจเช็คฟรี 🛎🛎
วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.00 น.
👍จุดให้บริการตึกไอที ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์