ขอเชิญชวนร่วมงาน “ตลาดราชภัฏ วังจันทน์ ริเวอร์วิว”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชน

ชม ชิม ช็อป ของถูก ดี อร่อย 🧁🍕🥐🍹🍜 “ตลาดราชภัฏ วังจันทน์ ริเวอร์วิว”📣 พร้อมชิวกับดนตรีโฟล์คซองร่วมสมัย 🎸🎷🎶

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว ในทุกวันอังคารตลอดปี 2567

#ตลาดทุกวันอังคาร #MSPSRU