ขอเชิญร่วมงาน “ชิลเดย์ ชิลใจ ปีใหม่ งูใหญ่ พิบูล 67”

สโมสรบุคลากร (สบพ.) ร่วมกับ
สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (สพง.)
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เข้าร่วมงานปีใหม่ประจำปี 2567
ในงาน “ชิลเดย์ ชิลใจ ปีใหม่ งูใหญ่ พิบูล 67”

❇️ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
❇️ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
❇️ ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคาร e-Library
❇️ การแต่งกาย : Chill Day ชิล ชิล สบาย สบาย