ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ครีเอเตอร์ “ก้าวแรกสู่เส้นทาง VTuber PSRU”

🤩สร้างสรรค์ครีเอเตอร์ “ก้าวแรกสู่เส้นทาง VTuber PSRU”🤩

🌍เชิญชวน👩นักศึกษา 🧒บุคลากรสายวิชาการ👩‍🦳บุคลาการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ครีเอเตอร์ “ก้าวแรกสู่เส้นทาง VTuber PSRU”
🎯โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน CEO : POLYGON OFFICIAL
🎯รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
🎯รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

👉ลงทะเบียอบรม https://bit.ly/VtuberPSRU

ณ ห้องอบรม COMPUTER LAB106 ชั้น 1
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ประสานงาน นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร (คุณกอล์ฟ)
☎️ 055-267200 หรือเบอร์ภายใน ☎️ 9429
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#IDTPSRU
#Smart Infrastructure
#Smart People
#Smart Management
#Smart Education