ขอแนะนำเว็บไซต์สาขาวิชานิเทศศาสตร์


คณะวิทยาการจัดการ ขอแนะนำเว็บไซต์ที่จะทำให้ทุกๆ ท่านรู้จักกับหลักสูตร การเรียน การสอน ในสาขาวิชานิเทศศาสร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะ

สามารถคลิกที่นี่ และภาพ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เลยค่ะ