ขอแสดงความชื่นชม”คนดีศรีพิบูลฯ”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ขอแสดงความชื่นชม”คนดีศรีพิบูลฯ”✨

ชื่นชมการทำความดีของนักศึกษา ได้แก่ นายรัชพล เขียวขำ (โฟกัส) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ให้การช่วยเหลือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ในเหตุการณ์ลืมกระเป๋ายาและกระเป๋าสตางค์ ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช โดยการขับขี่รถพาเจ้าของไปส่งตามหาสิ่งของจนได้รับคืนอย่างครบถ้วน จึงได้แสดงความชื่นชมนักศึกษาที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ