ขอแสดงความชื่นชม”คนดีศรีพิบูลฯ”

✨ขอแสดงความชื่นชม”คนดีศรีพิบูลฯ”✨

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีช่องทางระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น “กำนันพิบูล” ที่เว็บไซต์ www.psru.ac.th นั้น มีเรื่องแจ้งขอชื่นชมการทำความดีของนักศึกษา มรพส. ได้แก่ นายรัชพล เขียวขำ (โฟกัส) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ให้การช่วยเหลือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ในเหตุการณ์ลืมกระเป๋ายาและกระเป๋าสตางค์ ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช โดยการขับขี่รถพาเจ้าของไปส่งตามหาสิ่งของจนได้รับคืนอย่างครบถ้วน จึงได้แสดงความชื่นชมนักศึกษาที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้ ยังชื่นชมมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะเป็นสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะนักศึกษาให้มีจิตใจดีงาม มีน้ำใจต่อผู้อื่น และเป็นคนดีของสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ ..

Cr.เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม