ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ตัวแทนในการแข่งขันในรายการ FSAE Formula Student

ขอแสดงความยินดี กับนายเอกชัย ดวงอุป นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปี 3 (เทียบโอน)

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันในรายการ FSAE Formula Student ในวันที่ 19-21 มกราคม 2567 จัดโดยสมาคมยานยนต์แห่งประเทศไทย ซึ่งทีมที่ชนะเลิศและได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป