ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล PSRU Book Review Design for All

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 256 สำนักวิทยบริการได้ประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “หนังสือเล่มโปรด” กิจกรรม PSRU Book Review Design for All ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

โดยคณะกรรมการตัดสินคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “หนังสือเล่มโปรด” ได้จัดการประชุมตัดสินผลงาน ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ 1 ชั้น 4 ปรากฎว่า นายณัฐชัย แสงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รางวัล “ชนะเลิศ” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงานชื่อ “เล่มโปรดในดวงใจ”

🏆ผลประกาศรางวัล https://bit.ly/BookReview-Award