ขอแสดงความยินดีกับ“ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะวิทยาการจัดการประจำปี 2566

 ‼️ขอแสดงความยินดีกับ‼️ “ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะวิทยาการจัดการประจำปี 2566

📌ด้านผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
🧡อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม และ คุณ อรุณรัตน์ ดิเรกวัฒนะ

📌ด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สัมคม หรือ มหาวิทยาลัย
🧡อาจารย์ ดร.ชลธิชา อยู่พ่วง

📌ด้านผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
🧡คุณ อร่าม ศรีพาลี

ทางคณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีด้วยครับ