ขับขี่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากเรา

🛵 ขับขี่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากเรา

#สวมหมวกแล้วปลอดภัยถ้าล้มไปเจ็บได้แต่ไม่อันตรายถึงชีวิต

พรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรก แล้วพบกันนะ #DekMS