คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับทีม MS PSRU และ MS Get Smart

ขอแสดงความยินดีกับทีม MS PSRU และ MS Get Smart นักศึกษาจากสโมสรนักศึษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ผ่านเข้าสู่รอบ Local Pitching ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Craft Idea ปีที่ 4 ภายใต้ธีมประจำปี คือ Empower Social Enterprise ในโครงการ ETDA Local Digital Coach (ELDC) จาก ETDA Thailand

จากการ Audition อย่างเข้มข้น ทำให้ได้ทีมที่เข้าสู่รอบ Local Business Pitching ทั้งสิ้น 48 ทีม จากทั่วประเทศ โดยทั้ง 2 ทีมเป็นระดับภาคเหนือ พร้อมก้าวไปสู่ภารกิจสำคัญในรอบ Local Business Pitching ต่อไป