คณะวิทยาการจัดการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในงาน”สงกรานต์ลานพิบูลฯ”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในงาน”สงกรานต์ลานพิบูลฯ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภายในงานมีกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์

☑️ รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส

☑️ขบวนสงกรานต์ วัฒนธรรมไทยสไตล์ 4 ภูมิภาค

☑️ สุดยอดเมนูอาหาร 4 ภาค

☑️ การประกวดเทพบุตรสงกรานต์ – นางสงกรานต์ สไตล์ มรพส.