คณะวิทยาการจัดการ มรพส. เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสมเกียรติ สหัสเตโช