จอดรถมีวินัย มีน้ำในให้แก่กัน 

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จอดรถให้ตรงช่องด้วยนะครับ เพื่อความเป็นระเบียบ และความสะดวกสบายของผู้อื่น