น้ำดื่ม คณะวิทยาการจัดการ MS Drinking water

มาแล้วววว MS Drinking water 💦 น้ำดื่ม คณะวิทยาการจัดการ สะอาด ผ่านมาตรฐาน GMP ขนาด 500ml 💧

📣สั่งซื้อได้ที่ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายนำไปสนับสนุนการทำงานของสโมสรนักศึกษาคณะฯ

#ฝ่ายกิจการนักศึกษาการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร