ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาต้นแบบประกอบการจัดโครงการ MS GET SMART  (ครั้งที่ ๑)