ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2566  ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 เดือน