ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเดินท่อน้ำทิ้งแอร์ ชั้น 2 จำนวน 1 งาน