ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างจัดทำตรายางเลเซอร์ยางพาราด้ามธรรมดา จำนวน 1 งาน