ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567  ระหว่างวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 เดือน