ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการ ซื้อโครงเหล็กตั้งพื้นใส่ดอกไม้ พร้อมดอกไม้แห้ง จำนวน 1 คู่