ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำพร้อมต่อท่อระบายอากาศ  จำนวน 1 งาน