ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 (ครั้งที่ 2/2567) จำนวน 15 ชุด