ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567  ระหว่างวันที่ 1- 29 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 เดือน