ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2567  ระหว่างวันที่ 1- 31 มกราคม 2567 จำนวน 1 เดือน