ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างแต่งหน้าทำผมให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ในกิจกรรมวิทยาการจัดการ Showcase MS โชว์ของ จำนวน 1 งาน