ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2566 จำนวน 1 ครั้ง