ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มรพส.